Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Kränkande fotografering (Brottsbalken 4 kap. 6 a §)

Det är ett brott att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat. Det kan vara på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. 

För att en fotografering ska vara straffbar krävs också att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. 

Inte kränkande fotografering:

  • Om bilderna tas av en myndighet för att förebygga brott
  • Om bilderna tas av en journalist i samband med grävande journalistik 

Straffet

Böter eller fängelse i högst två år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!