Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Främjande av flykt (Brottsbalken 17 kapitlet 12§)

Den som hjälper någon som är frihetsberövad komma lös, eller hjälper någon som flytt hålla sig undan kan vara skyldig för ”Främjande av flykt”.

Frihetsberövad = att någon genom att spärras in eller genom övervakning hindras från att flytta sig från rummet/platsen. Exempel:

  • Inom kriminalvården
  • Att sitta i fängelse
  • Att vara häktad
  • Att vara anhållen eller omhändertagen av polisen
  • Tvångsvård, tex. unga som sitter på särskilt ungdomshem (SiS-hem) pga. missbruk.

Straff: Böter eller fängelse i högst ett år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!