Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Dataintrång (Brottsbalken 4 kap 9c §)

Dataintrång är att någon tar sig in i ett system där data behandlas, lagras eller överförs elektroniskt. Om någon får tillgång till en annan persons privata, digitala information utan att den gett denne lov till det gör den något olagligt. Det är också olagligt att ändra, radera eller lägga till information utan tillåtelse.

Det kan till exempel vara att någon loggar in på någon annans mail eller sociala medier utan tillåtelse.

Även om någon fått inloggningsuppgifterna av den som har kontot så räknas det ändå som dataintrång om den går in på kontot utan att ha frågat om lov först. En person behöver alltså inte “bryta” sig in i systemet för att bli dömd.

För att en person ska kunna dömas måste den haft uppsåt till brott, alltså att den gjort det med mening.

Straff: Böter eller fängelse i högst två år

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!