Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Barnfridsbrott (Brottsbalken 4 kap. 3 §)

För att stärka barns rättigheter och skydd finns det ett brott som heter ”Barnfridsbrott”. Det betyder att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna* vissa typer av brott i nära relationer.

*Att bevittna innebär att man ser eller hör den brottsliga handlingen.

Det kan t.ex. handla om psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld inom närmsta familjen eller mellan släktingar. Lagen ger skydd mot brott som kan skada barnets trygghet eller tillit till den närstående personen.

  • Det blir straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.
  • Den person som står för exempelvis våldet i en nära relation riskerar att misstänkas även för barnfridsbrott om barnet på något sätt bevittnat våldet.
  • Man räknas som barn upp till 18 års ålder

Straff: Fängelse i upp till två år. Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!