Koll på lagen

Koll på lagen blir ett spel!

Hur kan vi lära oss om lagar och rättigheter, utan att det känns mossigt och tråkigt? En av de viktigaste frågorna när vi jobbar med ungdomar på fritiden är just detta – hur kan vi prata med unga om vardagsjuridik på ett sätt som känns intressant, relevant och lärorikt?

Bordsspel, figurer och tärningar

Ett mål med Koll på lagen är att ta fram ett anpassat metodmaterial om vardagsjuridik för unga. Efter att vi varit ute på fritidsgårdar och mötesplatser och träffat ungdomar och fritidsledare har vi fått en klar bild av vilka lagar, rättigheter och situationer som vi vill lyfta i metodmaterialet. Nästa steg i projektet har varit att ta reda på HUR. Hur kan vi prata om juridik, lagar, brott, domar och rättigheter på ett sätt som tilltalar unga på fritiden?

En sak som snabbt blev tydligt i samtalen med ungdomarna är att övningarna inte får kännas som skolarbete, det ska vara roligt och intressant – och inte ha för mycket text!

I början tog vi med oss verkliga rättsfall och diskuterade, men ganska snabbt kände vi att de var lite för texttunga. Fallen har istället fått flytta in här på hemsidan under fliken ”övningar” där de även går att lyssna på. För att göra fallen mer tillgängliga skrev vi om dem till korta scenarion som avslutades med frågan ”Är det olagligt? Vilket brott i så fall?”. Scenariona väckte spännande diskussioner om vad som är olagligt, svårigheter att ibland avgöra var gränsen går och hur en skulle gjort om en hamnade i en liknande situation.

När vi sett att de korta scenariona funkade bra för målgruppen var nästa stora fråga den om överlevnad! Hur gör vi så att projektet kan leva vidare och nå unga även när inte vi är på plats och leder diskussionerna? En aktivitet som varit återkommande på de flesta av fritidsgårdarna vi besökt under hösten var att spela spel! Oavsett om det var klassiker som Diamanten, Monopol – eller bara gissa vilket land som en flagga hör till – så har det skapat engagemang och nyfikenhet hos ungdomarna. När vi frågade ungdomarna om de tror att ett spel vore ett roligt sätt att lära sig om lagar lös de upp ”då kan man göra charader” – ”man kan tävla om olika områden” osv. Frågorna var redan klara, och med en hemmasnickrad tärning så testade vi oss fram. Succé!

Efter tanken om ett spel rotat sig har vi haft workshop med Hamrén webbyrå som ska designa hela verktygslådan där spelet kommer ingå. Vi har också snackat med Adam på MÄN som arbetar i projektet Samspel som handlar om att förebygga våld med hjälp av.. ja precis SPEL 😀 (länk till deras projekt hittar du här)

Under hösten kommer vi fortsätta att utveckla och testa spelet innan det går på tryck och sen sprids nationellt.

Spelet blir en del av Koll på lagens verktygslåda.

Lådan kommer även innehålla en metodbok för personal, och infomaterial som kan användas på fritidsgårdar, mötesplatser, skolor eller andra verksamheter som möter unga på fritiden.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!