Koll på lagen

Event på gång!

Avslutningsfest!

Vi vill såklart tacka av våra fantastiska samarbetspartners och kommer de kommande veckorna ha avslutningsevent på fritidsgårdarna. Det blir fokus på metodmaterialet och spännande samtal med Nadim Ghazale! Nadim är polis, författare och föreläsare och har bland annat varit med i Veckans brott och Min sanning. Han har gett ut en självbiografi ”Min väg från flykting till hela Sveriges polis” och är aktiv i samhällsdebatten, särskilt kring frågor om rasism, integration och inkludering.

Ungdomskonferens!

Vi har också ett samarbete med Fritidsforum och kommer under höstlovet ha en ungdomskonferens i Västerås! Där kan ungdomar lära sig mer om egenorganisering, ledarskap och att starta egna föreningar med hjälp av Fritidsforums workshop. Koll på lagen kommer ha en workshop om rättigheter och vardagsjuridik, och alla får en verktygslåda att ta med till sin fritidsgård/mötesplats! Anmälan görs till kansli@fritidsforum.se

Slutkonferens!

Det kommer också bli en slutkonferens för antidiskrimineringsbyråerna i Sverige samt civilsamhället i Östergötland. Inbjudan är på väg ut till olika organisationer och konferensen kommer vara på Arbetets museum i Norrköping den 18 januari. Vi hoppas på många deltagare! Är du intresserad men inte har fått en inbjudan, skicka ett mail till oss!

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!